top of page

// אודות קבוצת אנסמבל פספורט

המרכיב החזותי תופס משקל רב בהצגות הקבוצה. לרוב, בוחרת קרמסקי להתחיל את חיפוש השפה הבימתית עם המעצבות. בתחילת תהליך החזרות, התפיסה החזותית מעוגנת במאקט ובסקיצות של תלבושות. המעצבות איתן עובדת קרמסקי הן שותפות לחיפוש וגיבוש השפה הבימתית, סגנונן מינימליסטי, ובמהותן הן אמניות. עיצוב התפאורה מתחיל מדימוי חזותי מרכזי שמתפתח לבחירה של חומר גולמי והפיכתו לאובייקט לא צפוי. 

התאורה מהווה אף היא מרכיב חזותי דומיננטי ומייצגת שינויים של זמן וסגנון. השימוש בווידאו בהצגות חושף צורות ושימוש במסכים מסוגים שונים ועיבוד החומרים המצולמים לתחביר של שפה תיאטרונית עכשווית.

לתנועה בעבודותיה של קרמסקי דיאלוג עם עברה ככוריאוגרפית. המעבר מהתנועה המיומנת של הרקדן לעבודה עם גופו של השחקן, זימן קונפליקטים רבים, אשר הולידו שפה תנועתית הנשענת על התנועה הנטורליסטית. מחוות תנועתיות בשינוי דגשים, מרווחים, משקלים ומקצבים יוצרות רצפים של תנועה, שלכאורה ידועה ומוכרת מראש.

בשיתוף הפעולה עם מוסיקאים ייחודיים בהצגות האנסמבל נוצר חיבור בין המוסיקאליות של הטקסט למוסיקה המולחנת.

קבוצת אנסמבל פספורט שמה לה למטרה לחדש לאתגר ולפתח שפה בימתית ייחודית לעבודות האנסמבל ולהגיע לקהלים מגוונים בכל רחבי הארץ ובחו"ל, כדי לפתוח ולפתח שיח.

קבוצת התיאטרון אנסמבל פספורט נוסדה על ידי הבמאית יעל קרמסקי בשנת 2014 במסגרת עמותת אדם יוצר ופועלת מאז בעיר תל אביב.

עבודות הקבוצה מועלות על במות מרכזיות בתל אביב וברחבי הארץ.

קרמסקי מביימת את עבודות הקבוצה בשיתוף פעולה עם המעצבות דינה קונסון ואיריס מועלם ואנסמבל השחקנים שמורכב מבחירי השחקנים בארץ.

ההצגה פספורט בבימויה הובילה לשינוי בדרכה האומנותית והכתיבה את דרכה של הקבוצה ואת ייחודה.

עבודות הקבוצה עוסקות בקונפליקטים הקיומיים של החברה הישראלית באמצעות חקירה ומתיחת הגבולות של המדיום התיאטרוני.

השאלות על הזהות הישראלית, הלבטים והקשיים בהתגבשותה לחברה במהלך השנים, נפתחות בכל עבודה של הקבוצה. זהו המקור ממנו שואבת הקבוצה את עשייתה האומנותית.

ההצגות מבוססות על טקסטים המשלבים יצירות ספרות קנוניות, טקסטים דוקומנטריים, וכתיבה ייעודית.

מלאכת הכתיבה והעיבוד לבמה מאפשרת לקרמסקי חירות שבאה לביטוי בחשיפה של התכנים הסמויים והפיכתם למרכזיים בעבודותיה. כמו כן, היא יוצרת היררכיה חדשה במרכיבי הזהות של הדמויות הפועלות ביצירה הבימתית, לרבות הדמויות הדוקומנטריות.

בשנת 2014 זכתה הקבוצה לשש מועמדויות לפרס קיפוד הזהב על ההצגה פספורט ויעל קרמסקי זכתה בפרס בקטגוריית עיבוד לבמה. בשנת 2017 הקבוצה היתה מועמדת לפרס קיפוד הזהב על ההצגה האזרח ק' בקטוגוריית עיבוד לבמה. בשנת 2019 זכתה הקבוצה לחמש מועמדויות על ההצגה לאה והשחקן אייל זוסמן זכה בפרס קיפוד הזהב בקטגוריית שחקן המשנה הטוב ביותר לשנה זו.

bottom of page