top of page

// צרו קשר

תודה

עינת קפקא, שיווק

passporttheater@gmail.com

נינה אופנהיים, מנכ"לית עמותת אדם יוצר

adam.yozer@gmail.com

יעל קרמסקי, מנהלת אמנותית

cramskya@gmail.com

חברי העמותה: פרופ' גד קינר-קיסינגר, פרופ' שולי לב אלג'ם, פרופ' דוד זינדר

|

יושב ראש עמותת אדם יוצר: רינת ויגורצין​

bottom of page