top of page
<< הבא
קודם >>

בסימן הלוטוס

עפ"י ספרו של דן צלקה, בשילוב כתבים אישיים מספריו

צילום: תמי שחם

בסימן הלוטוס היא יצירה ישראלית עכשווית, בכל המובנים.

עיבוד לבמה על פי הספר בסימן הלוטוס מאת דן צלקה, שנכתב בשנת 2002 בתגובה לרצח רבין, על חברה שסועה ומפולגת ועל משבר אמון בהנהגה, בשילוב טקסטים מתוך כתביו.

ההצגה עוסקת במיזם שמוביל פרופסור ינאי ולדמן, היסטוריון רדוף, המקבץ סביבו חבורת תימהוניים שיעזרו לו להוביל שינוי ולפרק את המבנה השלטוני. הוא מציע לחזור לרעיון המלכות ולהמליך מלכה לישראל שהיא נצר לבית דוד. מהשלב הראשון בתכנית, החבורה נתקלת במכשולים שונים, עד למכשול האחרון המזכיר להם שלגאולה יש מחיר אכזרי.

חברי אנסמבל פספורט מתמודדים גם בהפקה הזו עם היותם חלק מהתצוגה של מוזיאון תל אביב התואמת את הרף האומנותי שמוצג במוזיאון בכל קנה מידה.


יעל קרמסקי, במאית ומנהלת אנסמבל פספורט:

"הבחירה לצאת עם ההצגה דווקא בתקופה זו, כשהחברה שלנו שסועה ומפולגת, חושפת את חוויית האיום שיש עלינו מבפנים. העיסוק בדמויות שוליים שאין להן מושג בפוליטיקה, הפועלות בתום לב ומשוועות לגאול את עצמן ממשבר אמון בהנהגה ומבדידות תהומית יצר את השפה האבסורדית של ההצגה שפועלת בתוך מיצב שנבנה במיוחד בחלל כנסים במוזיאון תל אביב."

ביקורות:

קודם >>
<< הבא
bottom of page