top of page

// הצגות

לאה

עיבוד לבמה על פי הרומן האוטוביוגרפי "והוא האור" מאת לאה גולדברג, בצירוף טקסטים מתוך יומניה

לאה

אֵי שָם

בהשראת הספר "להיות שם" מאת יז'י קושינסקי, בשילוב נאומים של נשיאי ארצות הברית

אֵי שָם

משחקי הטקסט

משחקי הטקסט הוא מופע אינטראקטיבי העוסק במעבר של טקסט דוקומנטרי לבמה

משחקי הטקסט

בסימן הלוטוס

עפ"י ספרו של דן צלקה, בשילוב כתבים אישיים מספריו

בסימן הלוטוס

האזרח ק'

על פי היצירה הספרותית הקנונית "המשפט" מאת פרנץ קפקא

האזרח ק'

פספורט

עיבוד לבמה על פי "שיחות של פליטים" מאת ברטולד ברכט, "חליפת מכתבים" מאת גרשום שלום וולטר בנימין ועדויות מפיו של פליט מלחמת העולם השניה

פספורט
bottom of page