top of page

// הצגות

אֵי שָם 23

יצירה בימתית לארבעה שחקנים ומסך

אֵי שָם 23

לאה

עיבוד לבמה על פי הרומן האוטוביוגרפי "והוא האור" מאת לאה גולדברג, בצירוף טקסטים מתוך יומניה

לאה

בסימן הלוטוס

עפ"י ספרו של דן צלקה, בשילוב כתבים אישיים מספריו

בסימן הלוטוס

משחקי הטקסט

משחקי הטקסט הוא מופע אינטראקטיבי העוסק במעבר של טקסט דוקומנטרי לבמה

משחקי הטקסט

אֵי שָם

בהשראת הספר "להיות שם" מאת יז'י קושינסקי, בשילוב נאומים של נשיאי ארצות הברית

אֵי שָם

האזרח ק'

על פי היצירה הספרותית הקנונית "המשפט" מאת פרנץ קפקא

האזרח ק'

פספורט

עיבוד לבמה על פי "שיחות של פליטים" מאת ברטולד ברכט, "חליפת מכתבים" מאת גרשום שלום וולטר בנימין ועדויות מפיו של פליט מלחמת העולם השניה

פספורט

<< קרא עוד
bottom of page