// בסימן הלוטוס //  רביעי 18.8.21 20:00   |   חמישי 19.8.21 20:00