שישי 9.12.22 13:00   שבת 10.12.22 20:00   רביעי 14.12.22 20:00   שישי 30.12.22 20:00
​רביעי 
18.1.23 20:00   חמישי 19.1.23 20:00
רביעי 8.2.23 20:00   שלישי 28.2.23 20:00
שלישי 28.3.23 20:00   רביעי 29.3.23 20:00

// לאה //

1_200x650.jpg