שלישי 6.9.22 20:00   רביעי 7.9.22 20:00
רביעי 
16.11.22 20:00   שבת 
26.11.22 20:00
רביעי 
14.12.22 20:00   שישי 30.12.22 13:00

// לאה //

 חוזרת לבמה! 

שישי 9.12.22 13:00   שבת 10.12.22 20:00

// בסימן הלוטוס //

1_200x650.jpg